John Bankston
Benton Harbor, MI, 1963 | Lives and works in San Francisco, CA


John Bankston, At the Crossroads, 2006-2007, Oil on linen, 54 x 48 in. (137.1 x 122 cm)
 
John Bankston, Beginning or End, 2006-2007, Oil and wax on linen, 20 x 18 in. (50.8 x 45.7 cm)
 
John Bankston, Man's Country I, 2004, Oil on linen, 78 x 96 in. (198.1 x 243.8 cm)
 
John Bankston, Man's Country II, 2004, Oil on linen, 78 x 96 in. (198.1 x 243.8 cm)
 
John Bankston Rehearsal, 2004, Oil on linen, 78 x 96 in. (198.1 x 243.8 cm), Rubell Family Collection, Miami